SIGMA ROX 11.0 GPS BASIC

 

185,00 EUR

GPS kolesarski računalnik. V beli ali črni barvi ohišja.

FUNKCIJE:
--Trenutna hitrost
--Povprečna hitrost
--Maksimalna hitrost
--Primerjava trenutna/povprečna hitrost
--Razdalja
--Trenutna kadenca
--Povprečna kadenca
--Maksimalna kadenca
FUNKCIJE SRČNEGA UTRIPA:
--Trenutni srčni utrip
--Povprečen srčni utrip
--Maksimalen srčni utrip
--Srčni utrip v % od maksimalnega
--Povprečni srčni utrip v % od maksimalnega
--Grafični prikaz območij srčneg utripa
--Kcal (poraba kalorij)
--1 območje srčnega utripa
--3 območja srčnega utripa
--4 območja intenzivnosti
--Avtomatičen preračun intenzivnosti/srčnega utripa in območja
--Alarm območja srčnega utripa (ton)
--Alarm območja srčnega utripa (vizualni)
ČASOVNE FUNKCIJE:
--Čas treninga
--Čas prevožene razdalje
--Čas (12/24 ur)
--Datum
--Odštevalnik časa
--Štoparica
FUNKCIJE MOČI:
--Trenutna moč
--Povprečna moč (izračun na 3 sekunde)
--Povprečna moč (izračun na 30 sekund)
--Povprečna moč
--Maksimalna moč
--Moč v kJ
--Trenutna moč v watt/Kg
--1 območje izračuna moči
FUNKCIJE TEMPERATURE:
--Trenutna temperatura
--Minimalna temperatura
--Maksimalna temperatura

--FUNKCIJE MERJENJA VIŠINE:
--Trenutna višina
--Vzpon (v %)
--Trenutno razmerje vzpona
FUNKCIJE VZPONA:
--Vzpon
--Maksimalna višina
--Razdalja vzpona
--Čas porabljen za vzpon
--Povprečna hitrost vzpona
--Povprečen naklon vzpona
--Maksimalen naklon vzpona
--Povprečen razpon vzpona
FUNKCIJE SPUSTA:
--Spust
--Razdalja spusta
--Čas porabljen za spust
--Povprečna hitrost spusta
--Maksimalen odstotek spusta
--Povprečen naklon spusta
--Maksimalen naklon spusta
--Povprečen razpon spusta
FUNKCIJE PRIPRAVLJENOSTI:
--Stanje moči baterije v %
--Moč GPS signala
FUNKCIJE NAVIGACIJE:
--Čas do destinacije
--Čas ob prihodu na destinacijo
--Razdalja do destinacije
--Smer
FUNKCIJE KROGOV:
--Trenutno število krogov
--Čas kroga
--Čas od začetka kroga
--Razdalja kroga
--Razdalja od začetka kroga
--Povprečna hitrost na krog
--Maksimalna hitrost na krog
--Povprečen srčni utrip na krog
--Maksimalen srčni utrip na krog
--Poraba kalorij na krog
--Povprečna kadenca na krog
--Maksimalna kadenca na krog
--Povprečna moč na krog
--Povprečna višina na krog
--Maksimalna višina na krog
--Največja dosežena višina na krog
--Največja izgubljena višina na krog
--Povprečen vzpon na krog
--Povprečen spust na krog
RAZNE FUNKCIJE:
--Dnevnik (LOG)
--GPS sprejemnik
--Stanje prazne baterije - računalnik
--Stanje prazne baterije - oddajnik
--Avtomatičen start/stop
--Osvetlitev zaslona
--UFSB kompatibilen
--Alarm območja se lahko izključi
--Nastavljiv kontrast
--Nastavljivost med km/h in mp/h
--Integriran čip za shranjevanje nastavitev in skupnih vrednosti
--Vodo-odpornost
--Kalibracija na podlagi zračnega tlaka na nadmorski višini
--Kalibracija na trenutno višino
FUNKCIJE PULZMETRA:
--Čas vadbe
--Skupen čas vadbe
--Trenutni srčni utrip
--Povprečni srčni utrip
--Maksimalen srčni utrip
--Eno območje srčnega utripa
--% maksimalnega srčnega utripa
--Štiri območja intenzivnosti
--Grafični prikaz območij srčneg utripa
--Poraba kalorij
--Trenutna temperatura
--Skupno število porabljenih kalorij
FUNKCIJE ZA POHODNIŠTVO:
--Čas vadbe
--Skupen čas vadbe
--Trenutna višina
--Višina pridobljena/izgubljena
--Maksimalna višina
--Skupna pridobljena višina
--Trenutni srčni utrip
--Povprečni srčni utrip
--Maksimalen srčni utrip
--Območje srčnega utripa
--% maksimalnega srčnega utripa
--Vizualni in zvočni alarm (izven območja srčnega utripa)
--Štiri območja intenzivnosti
--Grafični prikaz območij srčneg utripa
--Poraba kalorij
--Čas
--Odštevalnik časa
--Trenutna temperatura
--Skupno število porabljenih kalorij

Več info na spletni strani proizvajalca

https://www.sigmasport.com/en/produkte/fahrrad-computer/gps/rox/rox-gps-11